Liczba osób w wieku emerytalnym na 100 osób w wieku produkcyjnym