Rozklady

Szukaj

Idź do treści

Rozkład chi-kwadrat

Zmienne losowe ciagle - rozklady

Podstawowe informacje


Jeżeli X1, X2, ..., Xk są niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie normalnym standardowym, to zmienna losowa


ma rozkład chi-kwadrat o
k stopniach swobody. Parametry tej zmiennej losowej są następujące:

Gęstość prawdopodobieństwa i dystrybuanta

Strona główna | Zmienne losowe skokowe - rozklady | Zmienne losowe ciagle - rozklady | Rozklady wielowymiarowe | Funkcje zmiennych losowych | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego