symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

2.1

Kody podstawowe > Rozdział 2

Konstrukcja funkcji w języku R - przykład

klasyczne=function(x)  
{# x to ciag wartosci badanej zmiennej

n=length(x) # liczebność proby
xsr=mean(x) # średnia arytmetyczna
S2=sum((x-xsr)^2)/n # wariancja
S=sqrt(S2) # odchylenie standardowe
V=S/xsr # klasyczny współczynnik zmienności
M3=sum((x-xsr)^3)/n # trzeci moment centralny
Lambda3=M3/S^3 # trzeci moment centralny zestandaryzowany
list("średnia arytmetyczna"=xsr, "wariancja"=S2, "odchylenie standardowe"=S, "klasyczny współczynnik zmienności"=V, "trzeci moment centralny zestandaryzowany"=Lambda3)

}
### wywołanie funkcji
klasyczne(c(2,3,3,5,6,6))


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego