symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

2.2

Kody rozszerzone > Rozdział 2

Przykładowe wywołania funkcji plot


par(mfrow=c(3,2))
plot(rivers)
plot(cars)
plot(chickwts$weight~chickwts$feed)
plot(AirPassengers)
plot(Titanic)
plot(sin, -pi, 2*pi)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego