symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

3.3

Kody rozszerzone > Rozdział 3

##########################################################################################
###                                                                Generowan
ie wartości losowych – graficzna prezentacja                                                     ###
##########################################################################################


### Histogram generowanych wartości oraz wykres widmowy dla różnej liczby generowanych liczb losowych

par(mfrow=c(3,2)) ### podział okna wykresów na 3 wiersze i 2 kolumny
n=10

z=runif(n); z1=z[-n]; z2=z[-1]
hist(z); plot(z1,z2
, main=c('Wykres widmowy, n = ', n))
n=100
z=runif(n); z1=z[-n]; z2=z[-1]
hist(z); plot(z1,z2, main=c('Wykres widmowy, n = ', n))
n=10000
z=runif(n); z1=z[-n]; z2=z[-1]
hist(z); plot(z1,z2
, main=c('Wykres widmowy, n = ', n))

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego