symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

3.3

Kody podstawowe > Rozdział 3

Generowanie wartości losowych – graficzna prezentacja

#podział okna graficznego na
#3 wiersze i 2 kolumny
par(mfrow=c(3,2))

n=10
z=runif(n); z1=z[-n]; z2=z[-1]
hist(z); plot(z1,z2)

n=100
z=runif(n); z1=z[-n]; z2=z[-1]
hist(z); plot(z1,z2)

n=10000
z=runif(n); z1=z[-n]; z2=z[-1]
hist(z); plot(z1,z2)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego