symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

3.4

Kody podstawowe > Rozdział 3

Generowanie wartości losowych – graficzna prezentacja

z=c()
for (i in 1:1000)
{

x=runif(1000)
y=floor(x*10)
z=c(z,chisq.test(table(y))$statistic[[1]])

}
hist(z,freq=FALSE)
lines(dchisq(seq(0,40,1),9))

# wyświetlenie liczby przypadków odrzuceń H0
sum(z>qchisq(0.95,9))

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego