symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

3.6

Kody podstawowe > Rozdział 3

Zadaniowe sprawdzanie jakości generatora - szacowanie liczby pi

z=c(); n=1000; N=1000
for (i in 1:N)
{

x=runif(n)
y=runif(n)
m=0
for (j in 1:n)
{if (x[j]<cos(y[j]*pi/2)/2) m=m+1}
z=c(z,prop.test(m,n,p=1/pi)$statistic[[1]])

}
# empiryczny rozkład statystyki testowej
hist(z,freq=FALSE,ylim=c(0,0.8))
w=seq(0,15,1)

# teoretyczny rozkład statystyki testowej
lines(w,dchisq(w,1))
# częstość względna odrzuceń hipotezy H0
sum(z>qchisq(0.95,1))/N


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego