symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.13

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                               
Gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej o rozkładzie gamma z różnymi parametrami                                  ###
##########################################################################################


par(mfrow=c(1,3))
x=seq(0,12,0.01)
plot(x,dgamma(x,1),type="l")
plot(x,dgamma(x,2),type="l")
plot(x,dgamma(x,4),type="l")

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego