symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.13

Kody podstawowe > Rozdział 4

Gęstości prawdopodobieństwa zmiennej losowej o rozkładzie gamma z różnymi parame-trami

par(mfrow=c(1,3))
x=seq(0,12,0.01)
plot(x,dgamma(x,1),type="l")
plot(x,dgamma(x,2),type="l")
plot(x,dgamma(x,4),type="l")

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego