symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.14

Kody rozszerzone > Rozdział 4

################################################################################################
###           
Generowanie losowych wartości z rozkładu Cauchy’ego oraz graficzna prezentacja roz-kładu wartości z prób o różnych liczebnościach          ###
################################################################################################


n = 1000
x1=rnorm(n)
x2=rnorm(n)
x=x1/x2
par(mfrow=c(1,3))
hist(x[1:5])
hist(x[1:50])
hist(x[1:1000])

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego