symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.15

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                                                         Generowanie wartości z rozkładu wielowymiarowego normalnego                                               ###
##########################################################################################

library(mvtnorm)
mu=c(0,0)
Sigma=matrix(c(4,2,2,3),2,2)
z=rmvnorm(1000,mu,Sigma)
plot(z)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego