symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.4

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                                           
Histogramy różnej liczby wartości generowanych z rozkładu geometrycznego                                            ###
##########################################################################################


### Empiryczne rozkłady wartości losowych z rozkładu geometrycznego

par(mfrow=c(1,3))
hist(rgeom(5,0.5)
,col=2)
hist(rgeom(50,0.5)
,col=3)
hist(rgeom(1000,0.5)
,col=4)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego