symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.5

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                                          
Graficzna prezentacja różnej liczby generowanych wartości z rozkładu Poissona                                         ###
##########################################################################################


### Empiryczne rozkłady wartości losowych z rozkładu Poissona

par(mfrow=c(1,3))
hist(rpois(5,2)
,col=2)
hist(rpois(50,2)
,col=3)
hist(rpois(1000,2)
,col=4)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego