symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.8

Kody rozszerzone > Rozdział 4

##########################################################################################
###                       
Wykres gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty zmiennej losowej o rozkładzie normalnym standardowym                ###
##########################################################################################


### Empiryczne rozkłady wartości losowych z rozkładu normalnego standardowego
x=seq(-3,3,0.1)
par(mfrow=c(1,2))
plot(x,dnorm(x),type="l"
, col=2)
plot(x,pnorm(x), type="l"
, col=3)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego