symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.8

Kody podstawowe > Rozdział 4

Wykres gęstości prawdopodobieństwa i dystrybuanty zmiennej losowej o rozkładzie normalnym standardowym

x=seq(-3,3,0.1)
par(mfrow=c(1,2))
plot(x,dnorm(x),type="l")
plot(x,pnorm(x), type="l")

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego