symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

4.9

Kody podstawowe > Rozdział 4

Gęstości zmiennych losowych o rozkładzie normalnym o różnych parametrach

x=seq(-4,6,0.1)
plot(x,dnorm(x),ylim=c(0,0.8),type="l",lty=1)
lines(x,dnorm(x,0,0.5),type="l",lty=2)
lines(x,dnorm(x,2,1),type="l",lty=3)
legend("topright",inset=0.05, lty=c(1,2,3),legend=c(expression(N(mu==0, sigma==1)), expression(N(mu==0, sigma==.5)),expression(N(mu==2, sigma==1))) )
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego