symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

5.1

Kody rozszerzone > Rozdział 5

##########################################################################################
###                                     Generowanie wartości z rozkładu wykładniczego – metoda odwracania dystrybuanty                                        ###
##########################################################################################

n = 1000; lambda=2
u=runif(n)
x= log(u)/(-lambda)
y=rexp(1000,2)
par(mfrow=c(1,2))
hist(x)
hist(y)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego