symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

5.15

Kody rozszerzone > Rozdział 5

##########################################################################################
###                                              Generowanie wartości z rozkładu normalnego uciętego – metoda eliminacji                                             ###
##########################################################################################

n=100
z=c(); a=-2; b=2; d=dnorm(0)
licz=0
repeat
{

u1=runif(1,a,b)
u2=runif(1,0,d)
if (u2<dnorm(u1)) z=c(z,u1); licz=licz+1
if (licz>=100) break

}

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego