symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

5.3

Kody rozszerzone > Rozdział 5

##########################################################################################
###                                                      Funkcja generująca wartości losowe metodą eliminacji                                            ###
##########################################################################################

rtrojkat=function(n,a,b)
{
if (b<=a)
{print('złe dane'); break}
d=2/(b-a); licz=0; z=c()
repeat
{
 u1=runif(1,a,b)
 u2=runif(1,0,d)
 if (u2<2*(u1-a)/(b-a)^2)
  
{z=c(z,u1); licz=licz+1}
 if (licz>=n) break
}
z
}
hist(rtrojkat(1000,2,4))


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego