symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

5.4

Kody podstawowe > Rozdział 5

Generowanie wartości losowych z mieszanki rozkładów – metoda superpozycji rozkładów

N=1000; p=0.4
m1=20; sigma1=2
m2=28; sigma2=2
x=c()
for (i in 1:N)

{
los=rbinom(1,1,p)
if (los<p) x=c(x,rnorm(1,m1,sigma1)) else x=c(x,rnorm(1,m2,sigma2))
}

# wyświetlenie empirycznego rozkładu wartości
hist(x)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego