symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

5.8

Kody rozszerzone > Rozdział 5

##########################################################################################
###                                                      Generowanie wartości z rozkładu chi-kwadrat dla k stopni swobody                                               ###
##########################################################################################

k=5
z=0
for (i in 1:k)

{

z=z+rnorm(1)^2

}

z

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego