symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

5.8

Kody podstawowe > Rozdział 5

Generowanie wartości z rozkładu chi-kwadrat dla k stopni swobody

# liczba stopni swobody
k=5
z=0
for (i in 1:k)

{

z=z+rnorm(1)^2

}

# wyświetlenie wyniku
z

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego