symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.11

Kody podstawowe > Rozdział 6

Generowanie wartości losowych z rozkładu normalnego z wykorzystaniem algorytmu Metropolisa-Hastingsa

# liczba generowanych wartości
n=1000
x=c()
x[1]=0
a=1
for (i in 1:n)
{

s=2*a*runif(1)-a
x[i+1]=x[i]+s
while (dnorm(x[i+1])/dnorm(x[i])<runif(1))
{s=2*a*runif(1)-a; x[i+1]=x[i]+s}

}
par(mfrow=c(1,2))

# wyświetlenie wyników
plot(x,type="l")
hist(x)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego