symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.13

Kody podstawowe > Rozdział 6

Generowanie wartości z rozkładu normalnego z wykorzystaniem biblioteki MCMCpack

# wczytanie biblioteki MCMCpack
library(MCMCpack)
wynik <- MCMCmetrop1R(dnorm,
theta.init=5.3, mean=0,sd=1, thin=1,mcmc=10000,burnin=500,tune=2.0,verbose=5000,logfun=FALSE)
# wyświetlenie wyniku
plot(wynik)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego