symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.14

Kody podstawowe > Rozdział 6

Generowanie wartości z rozkładu dwuwymiarowego na podstawie rozkładów warunkowych algorytm Gibbsa

# dane rozkładów warunkowych
t00=0.998; t01=0.121
y00=0.956; y01=0.080

# liczba kroków w procedurze Gibbsa
ile=10000
y=c(); y[1]=0
t=c()
for (i in 2:ile)
{

if (y[i-1]==1) t[i-1]=rbinom(1,1,1-t01)
 else t[i-1]=rbinom(1,1,1-t00)
if (t[i-1] == 1) y[i]=rbinom(1,1,1-y01)
 else y[i]=rbinom(1,1,1-y00)

}
# wyświetlenie wyniku
table(y[1000:10000],t[1000:10000])


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego