symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.16

Kody podstawowe > Rozdział 6

Zastosowanie algorytmu EM do mieszanki rozkładów dla zbioru faithful

# wczytanie biblioteki mixtools
library(mixtools)
# wczytanie zbioru danych
data(faithful)
attach(faithful)
w=normalmixEM(waiting, arbvar = FALSE, epsilon = 1e-03)
# wyświetlenie wyniku
w

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego