symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.17

Kody podstawowe > Rozdział 6

Zastosowanie algorytmu EM do mieszanki trzech rozkładów normalnych

# wczytanie biblioteki mixtools
library(mixtools)
# generowanie danych
dane=c(rnorm(20,0,1),rnorm(40,5,1),rnorm(30,12,1))
hist(dane)
w=normalmixEM(dane, arbvar = FALSE, epsilon = 1e-03,k=3)
# wyświetlenie wyniku
w

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego