symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.2

Kody rozszerzone > Rozdział 6

##########################################################################################
###                                                               Konstrukcja przedziału ufności metodą bootstrap                                                                ###
##########################################################################################

x<-rbeta(30,2,2)
y<-rgamma(30,4)
z=cbind(x,y)
B=c()
for (i in 1:1000)
{

n=sample(1:30,replace=TRUE)
B[i]=sum(x[n])/sum(y[n])

}
### przedział ufności
quantile(B,c(0.025,0.975))


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego