symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.2

Kody podstawowe > Rozdział 6

Konstrukcja przedziału ufności metodą bootstrap

# generowanie losowych danych
x<-rbeta(30,2,2)
y<-rgamma(30,4)
z=cbind(x,y)

# wektor wyników dla prób bootstrapowych
B=c()
for (i in 1:1000)
{
 n=sample(1:30,replace=TRUE)
B[i]=sum(x[n])/sum(y[n])
}

# przedział ufności
quantile(B,c(0.025,0.975)) 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego