symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.3

Kody rozszerzone > Rozdział 6

##########################################################################################
###                                       Konstrukcja przedziału ufności metodą bootstrap z wykorzystaniem pakietu boot                                            ###
##########################################################################################

library(boot)
ratio <- function(d, w)sum(d$x * w)/sum(d$u * w)
boot_city=boot(city, ratio, R=1000, stype="w")
boot.ci(boot_city,type=c("norm","perc"))

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego