symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.3

Kody podstawowe > Rozdział 6

Konstrukcja przedziału ufności metodą bootstrap z wykorzystaniem pakietu boot

# wczytanie biblioteki boot
library(boot)


# definicja funkcji ratio
ratio <- function(d, w)sum(d$x * w)/sum(d$u * w)
boot_city=boot(city, ratio, R=1000, stype="w")

# wyświetlenie wyników dwóch metod:
# metody klasycznej i percentyli
boot.ci(boot_city,type=c("norm","perc"))

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego