symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.5

Kody rozszerzone > Rozdział 6

##########################################################################################
###                                                    Ocena wariancji estymatora metodą niezależnych grup losowych                                                     ###
##########################################################################################

data(chickwts)
hist(chickwts$weight)
x=sample(chickwts$weight,10,replace=N)
hist(x)
z=c(0,0)
N=100
for (i in 1:N)
{

x=sample(chickwts$weight,10,replace=N)
z[i]=mean(x)

}
mean(z)
var1=var(z)/N
z0=mean(chickwts$weight)
var2=sum((z-z0)^2)/(N*(N-1))
print('Odchylenia standardowe - oceny')
sqrt(var1)
sqrt(var2)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego