symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.6

Kody podstawowe > Rozdział 6


Porównanie oszacowań metodami bootstrap, DRG I IRG

x=rnorm(1000,100,5)
n=50; G=5
### metoda bootstrap
B=10000
sx=sample(x,n)
zB=c()
for (i in 1:B)
{zB=c(zB,mean(sample(sx,n,replace=TRUE)))}
var(zB)
### metoda DRG
sx=sample(x,n)
zDRG=c()
for (g in 1:G)
{zDRG=c(zDRG,mean(sx[(1+(g-1)*10):(g*10)]))}
var(zDRG)/G
### metoda IRG
zIRG=c()
for (g in 1:G)
{zIRG=c(zIRG,mean(sample(x,10)))}
var(zIRG)/G

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego