symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.8

Kody rozszerzone > Rozdział 6

##########################################################################################
###                                                     Procedura testu permutacyjnego - porównanie dwóch populacji                                                      ###
##########################################################################################

x1<-c(0,4); x2<-c(3,5,7)
x<-c(x1,x2); N=10000
T0=mean(x1)-mean(x2)
T=c()
for (i in 1:N)
{

xs=sample(x)
T[i]=mean(xs[1:2])-mean(xs[3:5])

}
hist(T)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego