symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

6.9

Kody podstawowe > Rozdział 6

Kod procedury testu permutacyjnego z wykorzystaniem pakietu coin

# wczytanie biblioteki coin
library(coin)
# wprowadzenie danych z prób
x=c(0,4,3,5,7)
y=factor(c(1,1,2,2,2))
# wykonanie testu permutacyjnego
oneway_test(x~y)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego