symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

7.1

Kody rozszerzone > Rozdział 7

##########################################################################################
###                                                   Ilustracja procesu błądzenia na prostej z parametrem p = 0,5                                                          ###
##########################################################################################

n=100
x=matrix(0,nrow=n,ncol=1)
plot(x,type="l")
x[1]=0
p=0.5
for (i in 2:n)
{

x[i]=(2*rbinom(1,1,p)-1)+x[i-1]
plot(x,type="l")
abline(0,0,n,0)
Sys.sleep(0.05)

}

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego