symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

7.1

Kody podstawowe > Rozdział 7

Ilustracja procesu błądzenia na prostej z parametrem p = 0,5

# liczba generowanych wartości
# procesu stochastycznego
n=100
x=matrix(0,nrow=n,ncol=1)
plot(x,type="l")
# wartość początkowa
x[1]=0
p=0.5
for (i in 2:n)
{
 x[i]=(2*rbinom(1,1,p)-1)+x[i-1]
 plot(x,type="l")
 abline(0,0,n,0)
 Sys.sleep(0.05)
}

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego