symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

7.2

Kody rozszerzone > Rozdział 7

##########################################################################################
###                                             Przykładowe trajektorie procesu błądzenia na prostej z parametrem p = 0,5                                            ###
##########################################################################################

n=100 ; k=8; p=0.5
x=matrix(0,nrow=n,ncol=8)
for (k in 1:8)
{

for (i in 2:n)
x[i,k]=(2*rbinom(1,1,p)-1)+x[i-1,k]

}
m1=min(x); m2=max(x)
plot(1 :100,x[,1], ylim=c(m1,m2),type='l')
for (k in 2 :8)
lines(x[,k],type='l',col=k,lty=k)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego