symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

7.2

Kody podstawowe > Rozdział 7

Przykładowe trajektorie procesu błądzenia na prostej z parametrem p = 0,5

n=100 k=8; p=0.5
x=matrix(0,nrow=n,ncol=8)
for (k in 1:8)
{
 for (i in 2:n)
 {x[i,k]=(2*rbinom(1,1,p)-1)+x[i-1,k]}
}
m1=min(x); m2=max(x)
# wyświetlenie wyników
plot(1 :100,x[,1], ylim=c(m1,m2),type='l')
for (k in 2 :8)
 {lines(x[,k],type='l',col=k,lty=k)}


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego