symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

7.3

Kody rozszerzone > Rozdział 7

##########################################################################################
###                                                                      Przykładowa realizacja procesu gaussowskiego                                                            ###
##########################################################################################

n=100
x=matrix(0,nrow=n,ncol=1)
plot(x,type="l")
for (i in 1:n)
{

x[i]=rnorm(1)
plot(x,type="l")
abline(0,0,n,0)
Sys.sleep(0.05)

}

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego