symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

7.4

Kody rozszerzone > Rozdział 7

##########################################################################################
###                                                                           Przykład procesu AR(1)                                                                ###
##########################################################################################

n=100; a=1; fi=0.5
x=matrix(0,nrow=n,ncol=1)
plot(x,type="l")
x[1]=0
for (i in 2:n)

{

x[i]=a+fi*x[i-1]+rnorm(1)
plot(x,type="l")
abline(0,0,n,0)
Sys.sleep(0.05)

}

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego