symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

7.4

Kody podstawowe > Rozdział 7

Przykład procesu AR(1)

# liczba generowanych wartości
# i parametry procesu
n=100; a=1; fi=0.5
x=matrix(0,nrow=n,ncol=1)
plot(x,type="l")
x[1]=0
for (i in 2:n)
{
x[i]=a+fi*x[i-1]+rnorm(1)
plot(x,type="l")
abline(0,0,n,0)
Sys.sleep(0.05)
}


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego