symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.12

Kody rozszerzone > Rozdział 8

##########################################################################################
###                                                Wyznaczenie przeciętnych miesięcznych kosztów u trzech operatorów                                                  ###
##########################################################################################

ab=c(120,20,85)
cw=c(0,0.07,0.05)
cp=c(0.25,0.35,0.29)
czas=c(200,100,300,350)
koszt=c(0,0,0)
for (mies in 1:12)
{

czas=c(rtr(150,200,250),rtr(50,100,300),rtr(50,300,400),rnorm(1,260,40))
for (i in 1:3)
{

koszt[i]=koszt[i]+ab[i]+cw[i]*czas[i]+cp[i]*(sum(czas[-i]))

 }

}
koszt/12


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego