symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.2

Kody podstawowe > Rozdział 8

Szacowanie wartości psymulacja doświadczenia z igłą Buffon

# liczba doświadczeń
n=10 ## n=1000 n=1000000
# parametry doświadczenia
l=1
d=2
# symulacja rzutu igłą
alfa=runif(n)*3.14
x=runif(n)*2
2*l/(d*sum((x+0.5*l*sin(alfa)>d)|(x-  0.5*l*sin(alfa)<0))/n)


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego