symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.4

Kody rozszerzone > Rozdział 8

##########################################################################################
###                                                    Liczba dzieci w rodzinie – symulacyjne rozwiązanie problemu                                                          ###
##########################################################################################

N=1000
m=matrix(rbinom(N*2,1,0.5),N,2)
m1=subset(m,apply(m,1,sum)>0)
n=nrow(m1)
k=nrow(subset(m1,apply(m1,1,sum)>1))
k/n

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego