symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.5

Kody rozszerzone > Rozdział 8

##########################################################################################
###                                                                           Monty Hall Paradox – symulacja gry                                                                      ###
##########################################################################################

wynik_bz=0
wynik_zm=0
for (i in 1:1000)
{

nagroda=ceiling(runif(1)*3)
wybor1=ceiling(runif(1)*3)
###wariant bez zmiany
if (nagroda==wybor1) wynik_bz=wynik_bz+1
###wariant zmiany
if (wybor1!=nagroda) wynik_zm=wynik_zm+1
else
{

if (wybor1==1) {if (runif(1)<0.5) wybor2=2   else wybor2=3}
if (wybor1==2)
{if (runif(1)<0.5) wybor2=1   else wybor2=3}
if (wybor1==3)
{if (runif(1)<0.5) wybor2=1   else wybor2=2}
if (wybor2==nagroda) wynik_zm=wynik_zm+1

 }

}
wynik_zm
wynik_bz


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego