symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.6

Kody rozszerzone > Rozdział 8

##########################################################################################
###                                                                 Ocena prawdopodobieństwa w problemie urodzin                                                             ###
##########################################################################################

n=30
N=1000
ile=0
for (t in 1:N)
{

dni=sample(1:365,n,replace=TRUE)
spr=FALSE
for (i in 1:(n-1))
{

 for (j in (i+1):n)
  
{

  if (dni[i]==dni[j]) spr=TRUE

  }

 }
if (spr==TRUE) ile=ile+1

}
ile/N

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego