symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.6

Kody podstawowe > Rozdział 8

Ocena prawdopodobieństwa w problemie urodzin

# ustalenie liczby osób
n=30
# liczba symulacji
N=1000
ile=0
for (t in 1:N)
 {
 dni=sample(1:365,n,replace=TRUE)
 spr=FALSE
 for (i in 1:(n-1))
  {
  for (j in (i+1):n)
   {
   if (dni[i]==dni[j]) spr=TRUE
   }
  }
 if (spr==TRUE) ile=ile+1
 }
# ocena szukanego prawdopodobieństwa
ile/N


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego