symulacje

Idź do spisu treści

Menu główne

8.7

Kody rozszerzone > Rozdział 8

##########################################################################################
###                                                  Ocena prawdopodobieństwa w problemie urodzin (warinat 2)                                                            ###
##########################################################################################

n1=10
n2=30
N=1000
wynik=c()
for (n in n1:n2)
{

ile=0
for (t in 1:N)
{

 dni=sample(1:365,n,replace=TRUE)
 spr=FALSE
 for (i in 1:(n-1))
 
{

  for (j in (i+1):n)
   
{

   if (dni[i]==dni[j])       spr=TRUE

   }

}  
 if (spr==TRUE) ile=ile+1

}  
wynik=c(wynik,ile/N)

}
plot(n1:n2,wynik)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego